Betaal tv is nog niet dood

Op televisiegebied lijkt Noord Amerika nog altijd wat voor te lopen, waar West Europeanen meestal op de voet volgen. Daarom wordt door Europese aanbieders van betaal televisie (zoals Film1 in Nederland) nauwgezet gevolgd Wat de komst van bedrijven als Netflix doet met markt.

Deloitte heeft in de Verenigde Staten een onderzoek gedaan naar een eventuele verschuiving door kijkers van een lineair aanbod naar on demand. En boven verwachting lijkt dit mee te vallen. Twee derde van de abonnees houdt het abonnement bij de betaal aanbieder aan, omdat het aanbod ook via on demand wordt aangeboden.

De pure internet aanbieders als Netflix en Amazon groeien wel gestaag, maar niet ten koste van betaalaanbieders. Belangrijkste conclusie mag zijn dat ook in Nederland, aanbieders als Netflix, Videoland en Amazon bestaansrecht hebben naast Film1 en niet persé elkaars directe concurrenten zijn.