CNN werkt samen met Nu.nl

Door de steeds verdergaande digitalisering van nieuws op veel platformen, zoekt CNN nu ook mogelijkheden om hun reportages online te delen via lokale websites. In Nederland lijkt gekozen voor Nu.nl van Sanoma. Ook zullen live uitzendingen bij calamiteiten direct online worden doorgezet vanaf deze internationale nieuwszender, die voornamelijk via satelliet opereert.

Het zal nog wel een uitdaging worden voor Nu.nl om hun meestal objectieve berichtgeving in stand te houden door deze samenwerking. CNN heeft dat beeld namelijk niet en wordt vaak als “pro democrats” bestempeld.

2016-11-07-13_26_09-open-webif